Uczy orientacji w schemacie ciała, relacji rodzic dziecko.


Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch:

  • świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe
  • świadomość przestrzeni i działania w niej
  • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu.

Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Metoda bazuje na tym, co dla dzieci jest najważniejsze - swoboda i radość płynąca z nieskrępowanego ruchu.

Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Metoda W. Sherborne jest naturalna, prosta i można ją stosować w każdych warunkach. Ćwiczenia odbywają się w parach lub w grupie. W naszym przedszkolu w zajęciach uczestniczą rodzice, co sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie ćwiczy.

Wiele ćwiczeń na zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne stanowi dla dzieci dużą atrakcję i wesołą zabawę w grupie, stwarza możliwość do twórczego działania oraz pobudza spontaniczność i aktywność własna dziecka. Udział w zajęciach wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.