Przedszkole jest czynne od godz. 6:30 do 17:00. Znajduje się w nim 7 grup wiekowych dzieci od 3 do 6 lat.

W bieżącym roku szkolnym mamy sześć grup integracyjnych, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W każdej grupie pracują w systemie zmianowym dwie nauczycielki, jeden pracownik obsługi; w grupach integracyjnych dodatkowo pracuje nauczyciel wspomagający natomiast w grupach dzieci młodszych dodatkowo druga pomoc nauczyciela.


Ramowy rozkład dnia

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2022-02-07
Dodany przez: Tomasz Kolasa
Data modyfikacji: 2022-02-07
Zmieniony przez: Tomasz Kolasa