Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kołobrzegu powstało w 1947 roku i mieściło się przy ulicy Zygmuntowskiej.

Przedszkole liczyło 30 dzieci. Pierwszym dyrektorem była p. Janina Rzepecka. Budynek, w którym mieściło się Przedszkole nie spełniał wymogów sanitarno-budowlanych i w 1950 roku przeniesiono tę placówkę do budynku przy ulicy Dworcowej.

Tam funkcję dyrektora przejęła p. Kazimiera Lipień. Mieściły się tam 4 oddziały, gromadzące aż 160 dzieci. Od 1964 roku utworzono dodatkowo jeszcze 2 oddziały. Przedszkole od tego momentu funkcjonowało jako przedszkole 6-oddziałowe, do którego uczęszczało 240 dzieci. Warunki lokalowe były ciężkie, zbyt duża liczba dzieci, małe ciasne sale, ale przestronny i dobrze wyposażony ogród przedszkolny. W 1997 roku Przedszkole uroczyście odchodziło Jubileusz 50-lecia. W roku 1999 ze względu na zły stan techniczny budynku, który już od 1965 roku był przeznaczony do rozbiórki władze naszego miasta podjęły decyzję o budowie nowego obiektu przedszkolnego przy ulicy Zygmuntowskiej.

2 stycznia 2001 roku Przedszkole przeniesiono do nowowybudowanego budynku "Przedszkole Marzeń", o którym pracownicy przedszkola marzyli od 30 lat. W czerwcu 2003 roku nadano imię Juliana Tuwima. Przedszkole usytuowane jest w zacisznym miejscu w pobliżu centrum miasta, pomiędzy rzeką Parsętą a Kanałem Drzewnym, po którym między trzcinami pływają dzikie kaczki, łabędzie, mewy.

Ten piękny naturalny świat przyrody dzieci mogą podziwiać bezpośrednio z okien przedszkola.

Nauczyciele pracujący w przedszkolu systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą swoje metody pracy oferując dzieciom wiele atrakcyjnych zajęć i zabaw. W przedszkolu realizowane są programy autorskie i innowacyjne działania szczególnie nastawione na rozwój indywidualnych zdolności dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promocję zdrowego stylu życia. Organizujemy międzyprzedszkolną olimpiadę sportową. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz bierze udział w wielu imprezach kulturalnych tj. przeglądy artystyczne, wystawy prac plastycznych, festiwale, biesiady literackie.

Przedszkole Nr 1 jest obecnie bardzo dobrze wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny dostępny w każdej sali zajęć.

Na parterze znajduje się duża szatnia, dwie sale zajęć, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora. Na pierwszym piętrze są dwie sale zajęć, sala gimnastyczna, pracownia gospodarstwa domowego, gabinet pracy indywidualnej z dzieckiem, gabinet do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej, gabinet logopedyczny oraz Bajkolandia. Na piętrze drugim znajduje się gabinet stymulacji polisensorycznej i duża przestrzenna stołówka.

Funkcję dyrektora Przedszkola od 1991 roku pełni p. Teresa Dernowska. Obecnie Przedszkole liczy 5 oddziałów, w tym 2 oddziały integracyjne. Do przedszkola uczęszcza około 120 dzieci.