Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu zwane dalej "przedszkolem" jest przedszkolem publicznym.

Siedziba przedszkola znajduje się w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej 38. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Kołobrzeg i działa w formie jednostki budżetowej.


Statut przedszkola

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2021-04-05
Dodany przez: Tomasz Kolasa
Data modyfikacji: 2021-04-05
Zmieniony przez: Tomasz Kolasa