Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kołobrzegu powstało w 1947 roku i mieściło się przy ulicy Zygmuntowskiej.

Przedszkole liczyło 30 dzieci. Pierwszym dyrektorem była p. Janina Rzepecka. Budynek, w którym mieściło się Przedszkole nie spełniał wymogów sanitarno-budowlanych i w 1950 roku przeniesiono tę placówkę do budynku przy ulicy Dworcowej.

Tam funkcję dyrektora przejęła p. Kazimiera Lipień. Mieściły się tam 4 oddziały, gromadzące aż 160 dzieci. Od 1964 roku utworzono dodatkowo jeszcze 2 oddziały. Przedszkole od tego momentu funkcjonowało jako przedszkole 6-oddziałowe, do którego uczęszczało 240 dzieci. Warunki lokalowe były ciężkie, zbyt duża liczba dzieci, małe ciasne sale, ale przestronny i dobrze wyposażony ogród przedszkolny. W 1997 roku Przedszkole uroczyście odchodziło Jubileusz 50-lecia. W roku 1999 ze względu na zły stan techniczny budynku, który już od 1965 roku był przeznaczony do rozbiórki władze naszego miasta podjęły decyzję o budowie nowego obiektu przedszkolnego przy ulicy Zygmuntowskiej.

2 stycznia 2001 roku Przedszkole przeniesiono do nowowybudowanego budynku "Przedszkole Marzeń", o którym pracownicy przedszkola marzyli od 30 lat. W czerwcu 2003 roku nadano imię Juliana Tuwima. Przedszkole usytuowane jest w zacisznym miejscu w pobliżu centrum miasta, pomiędzy rzeką Parsętą a Kanałem Drzewnym, po którym między trzcinami pływają dzikie kaczki, łabędzie, mewy.

Ten piękny naturalny świat przyrody dzieci mogą podziwiać bezpośrednio z okien przedszkola.

Nauczyciele pracujący w przedszkolu systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą swoje metody pracy oferując dzieciom wiele atrakcyjnych zajęć i zabaw. W przedszkolu realizowane są programy autorskie i innowacyjne działania szczególnie nastawione na rozwój indywidualnych zdolności dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promocję zdrowego stylu życia. Organizujemy międzyprzedszkolną olimpiadę sportową. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz bierze udział w wielu imprezach kulturalnych tj. przeglądy artystyczne, wystawy prac plastycznych, festiwale, biesiady literackie.

Przedszkole Nr 1 jest obecnie bardzo dobrze wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny dostępny w każdej sali zajęć.

 

Na parterze znajduje się duża szatnia, dwie sale zajęć, gabinet do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, dwa gabinety logopedyczne, pomieszczenie z kabiną SI, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora oraz sekretariat.

Na pierwszym piętrze są trzy sale zajęć, sala gimnastyczna, gabinet pracy indywidualnej z dzieckiem.

Na piętrze drugim znajduje się gabinet stymulacji polisensorycznej, gabinet doświadczania świata, sala dydaktyczna i duża przestrzenna stołówka, na której znajduje się scena do występów teatralnych dzieci.

Funkcję dyrektora Przedszkola od 2017 roku pełni p. mgr Marta Żemojtel. W przedszkolu znajdują się oddziały integracyjne oraz ogólnodostępne.

Do przedszkola uczęszcza około 145 dzieci.