"Ze wszystkich sztuk pięknych muzyka posiada największy wpływ na emocje - pasje"... Napoleon I, cesarz Francji


Dziecko wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna wrażliwość na muzykę, która może rozwijać się pod wpływem zabiegów edukacyjno - wychowawczych lub w warunkach nie sprzyjających wychowaniu muzycznemu - przygasać.

Dzieci, które od najwcześniejszych lat mają okazję do słuchania różnorodnej muzyki, stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym.

Muzyka uspokaja, uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. Muzykoterapia w przedszkolu wskazana jest w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności z nauką pisania i czytania, a także z niską koordynacją ruchową. Stosowanie jej do profilaktyki bądź relaksu w pracy ze zdrowymi dziećmi również przynosi bardzo dobre wyniki. Umiejętnie dobrana muzyka „wycisza” nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne.

Nadrzędnym celem muzykoterapii jest pomaganie w rozwoju pełnego potencjału ludzkiego, a nie rozwijanie muzycznych sprawności. Jest to proces leczenia muzyką. Muzyka leczy duszę i namiętności, prowadzi do wyciszania napięć, zaprowadzając w umyśle człowieka umiar i harmonię. Świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. Bogactwo form oddziaływań muzyki na organizm człowieka stwarza szerokie możliwości stosowania jej w praktyce pedagogicznej.

WSKAZANIA:

  • Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dyslektycy)
  • Dzieci nadpobudliwe, lękowe
  • Z niską koordynacją ruchową, niepełnosprawni ruchowo.

MUZYKOTERAPIĘ WYKORZYSTUJE SIĘ W CELU:

  • Ujawnienia i rozładowania zablokowanych emocji i napięć
  • Osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji
  • Nauki odpoczynku i relaksacji
  • Usprawnienia funkcji percepcyjno - motorycznych
  • Uwrażliwienia na muzykę i przyrodę
  • Wzmocnienia i ułatwienia rehabilitacji
  • Poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego.

Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia