W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w naszym przedszkolu realizowane są różnego rodzaju działania. W ostatnim czasie dzieci miały okazję uczestniczyć w akcji "Narodowe Czytanie". 

Nasze przedszkole realizuje założenia PROGRAMU UNICEF POLSKA "Klimat dla młodych". "Klimat dla Młodych” to bezpłatny projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia oraz inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze.

W roku szkolnym 2022/2023 realizowaliśmy w dwóch grupach dzieci 6-letnich Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego "Przyjaciele Zippiego". Jego głównym zadaniem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych u dzieci. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Jak powszechnie wiadomo "Matematyka jest królową nauk". Stanowi podstawę rozwoju cywilizacji. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia. W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się najintensywniej.

Kampania na rzecz naturalnej diety w przedszkolu - nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego programu "Zdrowy Przedszkolak", by gotować jeszcze lepiej, zdrowiej, korzystniej dla dzieci.