Nasze przedszkole realizuje założenia PROGRAMU UNICEF POLSKA "Klimat dla młodych". "Klimat dla Młodych” to bezpłatny projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia oraz inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze.

Projekt UNICEF "Klimat dla Młodych” ma na celu poszerzanie wiedzy dzieci w zakresie ekologii, pokazanie młodemu pokoleniu, że mogą być aktywni w tym obszarze i budzić świadomość reszty społeczeństwa.