W roku szkolnym 2022/2023 realizowaliśmy w dwóch grupach dzieci 6-letnich Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego "Przyjaciele Zippiego". Jego głównym zadaniem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych u dzieci. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Głównym bohaterem spotkań jest sympatyczny patyczak o imieniu Zippie. Program składa się z 24 spotkań. Uczy dzieci mówić o różnych uczuciach, komunikacji, nawiązywaniu i zrywaniu więzi, rozwiązywaniu konfliktów, przeżywaniu zmian i strat, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie realizacji Programu z udziałem rodziców. Przedszkolaki wspominały zajęcia z Zippim, chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami. Podczas ceremonii dzieci otrzymały dyplomy, korony oraz poduszki z wizerunkiem Zippiego. Program "Przyjaciele Zippiego" pomógł naszym wychowankom nauczyć się radzenia sobie z problemami i trudnymi sytuacjami w codziennym życiu.

Projekt został zrealizowany dzięki pozyskanym dodatkowym środkom finansowym z Gminy Miasto Kołobrzeg z rozdziału 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi).