Dzieci zapoznały się z zapisem cyfrowym liczby 10. Bawiły się przy muzyce z liczbami. Odszukiwały 10 w różnych miejscach w sali. Szeregowały liczby od 1-10 w kolejności rosnącej i malejącej. Tworzyły zbiory, przeliczały przedmioty, określały ilość przedmiotów w zbiorach.

Pracowały z podziałem na grupy, wykonując pomiar długości włóczki za pomocą patyczków. Układały z gazet i patyczków liczbę 10. Utrwalały zapis poznanej liczby, wyklejając ją skrawkami gazet oraz pisząc 10 w kaszy kukurydzianej. Wszyscy chętnie wykonywali zadania. Brawo!