Głównym celem było kształtowanie wśród dzieci nawyków czytelniczych. Odbyła się pogadanka na temat oznak wiosny. Dzieci wysłuchały opowiadania czytanego przez Panią bibliotekarkę pt. "Pan Miś jest głodny". Następnie dzieci ćwiczyły motorykę małą, wykonując tulipany z kolorowego papieru.