Wiek przedszkolny to czas kiedy kształtuje się osobowość dziecka. Odzwierciedla się ona między innymi w rozbudzaniu zainteresowania światem, rozwijaniu indywidualnych zdolności poznawczych, tworzeniu pozytywnego stosunku do pracy i nauki.

Poznanie ciekawych osób pracujących w różnych zawodach, ich miejsc pracy wzbudza szacunek do pracy i ludzi ją wykonujących. Podczas zajęć w grupie dzieci miały okazję zapoznać się z różnymi zawodami, jakie wykonują dorośli ludzie. Przedszkolaki opowiadały kim chciałyby zostać w przyszłości oraz kim z zawodu są ich rodzice. Dzieci poznały atrybuty wybranych zawodów oraz miejsca ich pracy. Dzieci miały okazję same wcielić się w role niektórych profesji, czego dowodem są zdjęcia poniżej.