"Jak dobrze mieć sąsiada" w ramach projektu edukacyjnego "Piękna nasza Polska Cała" - grupa Motylki. Przedszkolaki z naszego przedszkola realizują Miedzynarodowy projekt edukacyjny Piękna nasza Polska Cała. W tym celu wykonują przez cały rok zadania projektowe, które nastawione są na kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno ojczystej przyrody, folklor i tradycje, a także rozwijanie tożsamości narodowej u dzieci.

Sytuacja która dotknęła naszych sąsiadów z Ukrainy jest bardzo trudna, rolą rodziców i nauczycieli jest tłumaczenie dzieciom otaczającej rzeczywistości w sposób bezpieczny i zrozumiały adekwatnie do wieku dziecka. Najważniejszą zasadą jest mówienie dzieciom prawdy, jednak język musi być dostosowany do możliwości rozumowania przedszkolaków.

Starszaki z grupy Motylki wykonały zadanie "Jak dobrze mieć sąsiada", dowiedziały się dlaczego należy pomagać uchodźcom, których dotknęła trudna sytuacja, zapoznały się z najciekawszymi tradycjami naszych sąsiadów z Ukrainy, odbyły się rozmowy edukacyjne, dzieci zaznaczały granice naszego kraju i utrwalały swoje wiadomości podczas aktywności plastycznych. Na zakończenie porównywały flagi narodowe Polski i Ukrainy oraz wykonały laurki dla dzieci ukraińskich.

Nie zapominajmy, że nadal w naszym przedszkolu trwa zbiórka produktów pierwszej potrzeby, które przekazywane są najbardziej potrzebującym ukraińskim sąsiadom, których dotknęła ta tragedia. Dziękujemy w ich imieniu wszystkim darczyńcom.