Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Celem projektu jest stworzenie przyjaznych warunków w placówce dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

W latach 2020/2021 przedszkole doposażone zostanie w projektor multimedialny, projektor przestrzenny, pomoce do koloroterapii, aktywną tablicę "Przełącz i naciśnij", tablice interaktywne, "Magiczny dywan", laptopy do pracy dydaktycznej dla terapeutów, głośniki mobilne, tor świetlno-dźwiękowy, meble, stolik interaktywny, apteczki pierwszej pomocy, odkurzacz piorący sprzęt do metody TOMATIS.

Przedszkole zostanie dostosowane poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia i pomocy w dźwig osobowy do przewozu osób poruszających się na wózku, co od lat było marzeniem wszystkich pracowników przedszkola. Dzieci po budynku obecnie poruszają się za pomocą schodołazu, który jest bardzo ciężki i niepraktyczny.

 • Dźwig pozwoli dzieciom na wygodne przemieszczanie się na zajęcia, gdyż budynek przedszkola jest dwupiętrowy.
 • Projektor multimedialny to pomoc dydaktyczna i i praktyczne narzędzie do przeprowadzania zajęć z dziećmi celem zadawania pytań i poznawania otaczającego świata.
 • Magiczna ściana - to interaktywna pomoc dydaktyczna przeznaczona do zabaw ruchowych i różnego rodzaju gier edukacyjnych oraz ćwiczeń dla dzieci. Zapewnia zabawę z nauką, wpływa na pozytywny rozwój dużej motoryki, koordynacji wzrokowo - ruchowej, spostrzegawczości i szybkości reakcji. Projektor przestrzenny do wyświetlania na ścianie lub suficie poruszających się obrazów. Będzie doposażeniem Sali Doświadczeń Świata i wykorzystywany do terapii sensorycznej.
 • Światłowody - oświetlenie wykorzystywane będzie w koloroterapii w Sali Doświadczeń Świata oraz indywidualnej terapii dziecka. Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Głośniki mobilne wykorzystywane będą podczas terapii z dziećmi, szczególnie dla dzieci słabosłyszących lub z implantem ślimakowym.

Dzięki projektowi "Przedszkola Dla Wszystkich" nastąpi poszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

Dodatkowe zajęcia to:

 • hipoterapia - służy temu, by przywrócić choremu zdrowie i sprawność fizyczną oraz psychiczną za pomocą jazdy konnej, hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego;
 • dogoterapia - to metoda aktywizowania dzieci poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa w celu wspomagania procesu przywracania im pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz opanowanie umiejętności zapewniających im aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym;
 • zajęcia realizowane Metodą Tomatisa wraz z zakupem stosowanego sprzętu i opłaceniem licencji - to program stymulacji neurosensorycznej, znacząco poprawi on zdolności motoryczne, emocjonalne, i poznawcze dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki i głosu.

Realizacja tych zajęć pozwoli na wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności dzieci.


W roku 2020 w ramach projektu PDW przedszkole zakupiło:

 • głośniki i radiomagnetofony
 • ręczniki do terapii
 • zestaw mebli
 • wózek inwalidzki oraz 2 foteliki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • 2 szafy na pościel
 • apteczki I pomocy
 • odkurzacz piorący
 • wózki na leżaki z pokrowcami

 

 

Przydatne strony dotyczące projektu:

OFICJALNA STRONA PROJEKTU


 GALERIA FOTO

 


Zakupiono pomoce do terapii Thomatisa


Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kołobrzegu

W ramach Programu Przedszkola dla wszystkich - wbudowanie dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych rozpoczęła się 22 kwietnia 2022 r. zakończyła 29.09.2022 r. Całkowity koszt : 778 320,34 zł. Zapraszamy do lektury artykułu.


Pomoce do piaskownicy


Kącik na smutki


Zakupiono szatnie