Celem projektu jest stworzenie przyjaznych warunków w placówce dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

W latach 2020/2021 przedszkole doposażone zostanie w projektor multimedialny, projektor przestrzenny, pomoce do koloroterapii, aktywną tablicę "Przełącz i naciśnij", tablice interaktywne, "Magiczny dywan", laptopy do pracy dydaktycznej dla terapeutów, głośniki mobilne, tor świetlno-dźwiękowy, meble, stolik interaktywny, apteczki pierwszej pomocy, odkurzacz piorący sprzęt do metody TOMATIS.

Przedszkole zostanie dostosowane poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia i pomocy w dźwig osobowy do przewozu osób poruszających się na wózku, co od lat było marzeniem wszystkich pracowników przedszkola. Dzieci po budynku obecnie poruszają się za pomocą schodołazu, który jest bardzo ciężki i niepraktyczny.

  • Dźwig pozwoli dzieciom na wygodne przemieszczanie się na zajęcia, gdyż budynek przedszkola jest dwupiętrowy.
  • Projektor multimedialny to pomoc dydaktyczna i i praktyczne narzędzie do przeprowadzania zajęć z dziećmi celem zadawania pytań i poznawania otaczającego świata.
  • Magiczna ściana - to interaktywna pomoc dydaktyczna przeznaczona do zabaw ruchowych i różnego rodzaju gier edukacyjnych oraz ćwiczeń dla dzieci. Zapewnia zabawę z nauką, wpływa na pozytywny rozwój dużej motoryki, koordynacji wzrokowo - ruchowej, spostrzegawczości i szybkości reakcji. Projektor przestrzenny do wyświetlania na ścianie lub suficie poruszających się obrazów. Będzie doposażeniem Sali Doświadczeń Świata i wykorzystywany do terapii sensorycznej.
  • Światłowody - oświetlenie wykorzystywane będzie w koloroterapii w Sali Doświadczeń Świata oraz indywidualnej terapii dziecka. Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Głośniki mobilne wykorzystywane będą podczas terapii z dziećmi, szczególnie dla dzieci słabosłyszących lub z implantem ślimakowym.

Dzięki projektowi "Przedszkola Dla Wszystkich" nastąpi poszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

Dodatkowe zajęcia to:

  • hipoterapia - służy temu, by przywrócić choremu zdrowie i sprawność fizyczną oraz psychiczną za pomocą jazdy konnej, hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego;
  • dogoterapia - to metoda aktywizowania dzieci poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa w celu wspomagania procesu przywracania im pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz opanowanie umiejętności zapewniających im aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym;
  • zajęcia realizowane Metodą Tomatisa wraz z zakupem stosowanego sprzętu i opłaceniem licencji - to program stymulacji neurosensorycznej, znacząco poprawi on zdolności motoryczne, emocjonalne, i poznawcze dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki i głosu.

Realizacja tych zajęć pozwoli na wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności dzieci