Przedszkole jest czynne od godz. 6:30 do 17:00. Znajduje się w nim 5 grup wiekowych dzieci od 3 do 6 lat.

W bieżącym roku szkolnym mamy dwie 2 grupy integracyjne, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W każdej grupie pracują w systemie zmianowym dwie nauczycielki, jeden pracownik obsługi; w grupach integracyjnych dodatkowo pracuje nauczyciel wspomagający.


Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2021-04-05
Dodany przez: Tomasz Kolasa
Data modyfikacji: 2021-04-06
Zmieniony przez: Tomasz Kolasa