Opłata za przedszkole składa się z kilku części: opłaty za pobyt, opłaty za wyżywienie, jednorazowej dobrowolnej opłaty za ubezpieczenie i zadeklarowanych wpłat na Fundusz Rodziców.


Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 roku uległ zmianie numer rachunku bankowego, na które należy dokonywać wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu.


NUMER RACHUNKU: 68 1020 2821 0000 1402 0107 9672


Wpłat bez prowizji można dokonywać w punkcie kasowym Urzędu Miasta przy ulicy Ratuszowej 12 lub drogą elektroniczną.