Popularne powiedzenie "W zdrowym ciele, zdrowy duch", jest nam wszystkim dobrze znane. Więc nic dziwnego, że "Wie to każdy zuch". Główne cele projektu to: promowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe; kształtowanie postaw prozdrowotnych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów; profilaktyka wad postawy w toku zabaw ruchowych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.

Już od najmłodszych lat należy w dzieciach zaszczepić miłość do sportu, do ruchu w różnych formach, by mogły się dobrze rozwijać na wszystkich sferach życia. Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Udział w projekcie czyli zabawy i ćwiczenia, były doskonałą formą aktywnego spędzania czasu w grupie "Żabki".