Jest wiele metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, które doskonale przygotowują do nauki czytania. Dzięki tej pracy w przedszkolu dzieci mają łatwiejszy start w szkole, szybciej przyswajają wiedzę, którą "bawiły się w przedszkolu" są świadome swoich umiejętności, a co za tym idzie - mają poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Jedną z takich metod jest czytanie globalne. Czytanie globalne polega na tym, że codziennie prezentuje się dziecku plansze, na których napisane są różne wyrazy. Po pewnym czasie uczy się ono rozpoznawać wyraz, mimo że jeszcze nie zna liter. Najmłodsi zapamiętują, jak dany wyraz wygląda i następnym razem potrafią go już rozpoznać.

W zasięgu dzieci 6-letnich jest czytanie szeregów sylab, po zapoznaniu z literami, tz. metoda sylabowa. Czytanie prostych zdań, typu “To jest lala. To jest domek Bartka". Przedszkolaki w grupie są bardzo aktywne podczas zabaw z literkami.