Społeczność naszego przedszkola wzięła udział w akcji "Góra Grosza", której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Zbieraliśmy monety, z przeznaczeniem dla osób wychowujących się w państwowych domach dziecka lub rodzinach zastępczych.

"Góra Grosza" jest akcją ogólnopolską, prowadzoną przez Towarzystwo "Nasz Dom" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zebrane w całym kraju środki przeznaczane są między innymi na programy wsparcia psychologicznego, warsztaty i terapię dla dzieci oraz na tworzenie miejsc, które będą w miarę możliwości zbliżone do domów rodzinnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbieranie i liczenie monet oraz zapraszamy do udziału w akcji za rok!