Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

Program "Czyste Powietrze Wokół Nas" jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Przedszkolaki brały udział w rozmaitych aktywnościach mających na celu zwiększenie umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach, rozpoznawały rodzaje dymów i ich źródeł, dowiedziały się o szkodliwości dymów, brały udział w balu z ulubioną postacią "Dinusiem", wykonywały prace plastyczne.