Terapia ruchowa prowadzona w naszym przedszkolu, to ćwiczenia polegające na usprawnianiu dużej motoryki w tym: ćwiczenia bieżne, skoczne, rzutne, równoważne, ćwiczenia rozwijające integrację sensoryczną, zabawy naśladowcze.

Podczas zabaw i ćwiczeń, dzieci rozwijają integrację sensoryczną, poprawiają ogólne planowanie ruchowe, celowość ruchów, zwinność, dokładność, napięcie mięśniowe, usprawniana jest równowaga, koordynacja wzrokowo - ruchowa, Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i sprawiają, że dzieci chętnie w nich uczestniczą. Sprzyja to ich rozwojowi i poprawie funkcjonowania.

Ćwiczenia ruchowe są istotnym elementem terapii poprawiającym funkcjonowanie mózgu. W ćwiczeniach ruchowych zawarte są elementy ćwiczeń integrujących z naprzemiennością, które aktywizują mózg i poprawiają skupienie uwagi.