Nazwa metody "Ruch Rozwijający" wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.

Głównym celem zajęć otwartych jest:

  • uświadomienie korzyści płynących ze wspólnej zabawy ruchowej z dzieckiem
  • przybliżenie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako sposobu stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu i w domu