Nasi najbliżsi - Mama i Tata obchodzili święto w naszym przedszkolu. Z tej okazji dzieci z grupy "Żabek" przygotowały krótką inscenizację. Były również śpiewy, tańce oraz wspólne wykonanie pracy plastycznej. Przedszkolaki wyściskały swoich rodziców i złożyły mnóstwo wspaniałych życzeń!