Starszaki z grupy "Motylki” realizują program patriotyczny "Jestem Polką i Polakiem”, którego celem jest przyswajanie wiedzy o sobie i o ojczyźnie, poznawanie własnego miasta i regionu, szacunek do symboli narodowych, zbliżanie postaci wybranych bohaterów narodowych, wzbudzanie szacunku dla osób starszych, oraz kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystej przyrody.

"Majowe święta” – 1 maja Święto Pracy, 2 maja Dzień Flagi Narodowej, oraz 3 maja Uchwalenie Konstytucji, to okazja na utrwalenie wiadomości treści patriotycznych, oczywiście w formie zrozumiałej dla danej grupy wiekowej. Z tej okazji dzieci z grupy brały udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce regionalnej. Wykonywały prace plastyczne oraz wybrały się na spacer do ciekawych miejsc w naszym mieście.