Grupa "Misie" wybrała się do Schroniska dla zwierząt "Reks" w Kołobrzegu. Podczas wycieczki dzieci uczestniczyły w pogadance dotyczącej sposobów obchodzenia się ze zwierzętami i opieki nad nimi, a następnie wybrały się na spacer w celu zwiedzenia schroniska i poznania jego mieszkańców.

Opuszczając teren schroniska przedszkolaki złożyły na ręce pracowników zebraną wcześniej w przedszkolu karmę dla psów i kotów. Dziękujemy wszystkim biorącym udział w akcji - "Zbiórka karmy dla zwierząt", za chęć niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom.