W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, szacunku do symboli narodowych, zapoznajemy ze słowami Hymnu Narodowego - Mazurka Dąbrowskiego , staramy się, by dzieci stopniowo zaznajomiły się z polskimi tradycjami i obyczajami, osłuchały się z polskimi baśniami i legendami.

Starszaki z grupy "Motylki" uczestniczą w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Piękna nasza Polska cała", którego głównym celem jest propagowanie wartości patriotycznych, uwrażliwianie na piękno ojczyzny oraz ojczystego języka.

W ramach projektu dzieci uczestniczyły w tygodniowym cyklu zajęć z zakresu edukacji patriotycznej. Dzieci brały udział w akcjach MeiN #SzkołaDoHymnu, #SzkołaPamięta. Przedszkolaki osłuchały się z z legendami takimi jak "Legenda o Lechu, Czechu i Rusie", "Rogalach Świętomarcińskich", "O Warsie i Sawie". Dzieci z wielkim entuzjazmem uczestniczyły w zajęciach muzyczno- ruchowych, przyswajając znane przyśpiewki i zabawy ludowe. Wspólnie omówiły i wykonały "Kodeks Małego Patrioty". Uczyły się wierszy i piosenek o charakterze patriotycznym, oraz wykonywały rozmaite prace plastyczne, inspirowane pięknem naszej ojczyzny i symbolami narodowymi.