Nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała" IV edycja. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwianie na piękno naszej ojczyzny, oraz pielęgnowanie tradycji narodowych.

 

 

 

Piękna Nasza Polska Cała
Piękna Nasza Polska Cała