W kwietniu obchodziliśmy w przedszkolu "Dzień sportu". Tego dnia dzieci z poszczególnych grup pokonywały tor przeszkód z elementami: przeskoku, czworakowania, pełzania, ćwiczyły na mini - siłowni.

Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiedzy we własne siły i możliwości.